Wanneer wil je gaan?

Deze training wordt binnenkort weer gepland,
voor meer informatie kunt u bellen naar 079 36 85 800

Toezichthouder Steigergebruik

Online Klassikaal

On-line
De training wordt on-line live klassikaal met beeld en geluid gegeven door een trainer in een kleine groep, is zeer interactief en bestaat uit opdrachten, zowel tijdens de training als tussen dagdeel 1 en 2. Toch liever in een fysieke klas, kijk dan hier voor de reguliere versie van deze training.

Intro

Werken op hoogte is op zichzelf al riskant. Op een tijdelijke constructie, zoals een steiger, neemt dat risico alleen maar toe. Daarom heeft de wetgever een aantal duidelijke richtlijnen gegeven. In het Arbeidsomstandighedenbesluit, artikel 7.34, staat een door het bedrijf (schriftelijk) aangewezen deskundige steigers keurt voor ingebruikname en periodiek controleert of de steiger nog veilig is. De Richtlijn Steigers die verder uitgewerkt is, kent naast de monteur steigerbouwer die is werkzaam bij het montage bedrijf, de toezichthouder steigergebruik die in dienst is bij de opdrachtgever/aannemer. In hoofdstuk 7.25 van de Richtlijn Steigers is aangeven wat de eindtermen van de scholing voor deze functionaris zijn.
Gebaseerd op onze grote ervaring en deskundigheid op het gebied van steigers is een training ontwikkeld waardoor u en uw medewerkers zowel aan de wettelijke vereisten als aan de zaken genoemd in de Richtlijn Steigers voldoen.

Wat leer je?

De Toezichthouder Steigergebruik moet de veiligheid van de gebouwde steigers kunnen beoordelen. Het is van belang dat hij zowel standaardconfiguraties alsook complexe configuraties (categorie 1, 2, 3 en 4) kan beoordelen. Hij communiceert op het technisch niveau van de 1e Monteur of de Voorman. Teneinde zijn werkzaamheden aantoonbaar op het gewenste niveau uit te kunnen voeren dient deze functionaris te beschikken over het certificaat Toezichthouder Steigergebruik. De geldigheidsduur van het certificaat is 5 jaar.

Duur training

2 separate dagdelen

Programma

 • Richtlijn Steigers; inhoud en toepassingsgebied
 • Steigermontage en verantwoordelijkheden
 • Controleren van steigerconstructies en het veilig gebruik van steigers
 • Termen, begrippen en definities
 • Verschillende steigertypen, soorten, belastingklassen en toepassingen
 • Veilige en doelmatige steiger voor alle gebruikers
 • Eisen t.a.v. noodzakelijke steigeronderdelen zoals staanders, liggers en diagonalen
 • Bij elk steiger aandacht voor: ondergrond, belastingen, verankeringen en diagonalen
 • Bouwlift en de steiger
 • Werken met standaard configuraties
 • Steigeroverdracht, periodieke inspecties en rapportage
 • Vak bekwaamheid montage medewerkers
 • Invloed van omgeving, weersomstandigheden, werken langs de openbare weg, end.
 • Praktijkcasussen d.m.v. steigerfoto’s
 • Afsluitende theorietoets
De deelnemer leert de volgende competenties:
 • Bekend zijn met en kunnen toepassen van de regels ten aanzien van montagehandelingen, controleren van steigerconstructies en het veilig gebruik hiervan.
 • Bekend zijn met relevante termen en begrippen in de steigerbouw.
 • Bekend zijn met de verschillende steigertypen en –soorten, alsmede de belastingklassen met hun toepassingen.
 • Weten welke eisen steigergebruikers stellen aan een veilige en doelmatige steiger.
 • Weten welke eisen moeten worden gesteld aan de ondergrond, onderstopping, voetplaten, staanders, liggers, diagonalen, kortelingen, steigerdelen/vloerelementen, leuningen, kantplanken, netten/zeilen en aansluitingen van bouwliften,
 • In staat zijn om [standaard]steigerconfiguraties, op grond van de Richtlijn Steiger,
  de sterkte, stijfheid en stabiliteit te beoordelen.
 • In staat zijn om op doelmatige wijze te rapporteren over de staat van de steiger, ook op veiligheidsgebied, bij steigeroverdracht, eventueel tussentijdse en periodieke inspecties.

Voor wie?

Medewerkers die de werkzaamheden zoals aangeven bij 7.2.5. ‘Toezichthouder Steigergebruik’, uit de Richtlijn Steigers aantoonbaar dienen te kunnen uitvoeren.
Bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer een Certificaat als bewijs van deelname.

Investering

€ 195,- Deze bedragen zijn exclusief BTW.

Vragen?

Heb je nog vragen over deze training? Bel ons op (079) 36 85 800 of mail via info@bouwradius.nl.
€ 195,-
per persoon