Wanneer wil je gaan?

Deze training wordt binnenkort weer gepland,
voor meer informatie kunt u bellen naar 079 36 85 800

Keuring arbeidsmiddelen: Steigers, ladders, trappen en leuningwerk

On-line Klassikaal

De training wordt on-line live klassikaal met beeld en geluid gegeven door een trainer in een kleine groep, is zeer interactief en bestaat uit opdrachten, zowel tijdens de training als tussen de dagdelen.
Toch liever in een fysieke klas, kijk dan hier voor de reguliere versie van deze training. Intro
In het Arbobesluit staat dat gereedschappen, machines en installaties die op de werkplek gebruikt worden geen gevaar mogen opleveren voor de werknemers. Daarom moeten werkgevers arbeidsmiddelen die op de bouwplaats gebruikt worden periodiek keuren. De overheid heeft alle arbeidsmiddelen ingedeeld in de klassen 0 tot en met 6. Arbeidsmiddelen die vallen in de klasse 0 en 1 mogen door eigen werknemers worden gekeurd. De personen die de keuringen uitvoeren dienen hiervoor wel voldoende deskundig te zijn.
Tijdens de training worden wet- en regelgeving en het opzetten van keuringsmethodieken behandeld. Tevens wordt er aan de hand van keuringslijsten getraind in het gericht keuren van arbeidsmiddelen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van onderdelen uit het handboek Keuring Arbeidsmiddelen.

Wat leer je?

Na de training zijn de deelnemers voldoende deskundig om zelfstandig arbeidsmiddelen in klasse 0 en 1, het hen bekende steiger-, klimmaterieel en leuningwerk te keuren. In de VCA is het noodzakelijk om de materieelkeuringen minimaal jaarlijks uit te voeren. Personen die deze cursus hebben gevolgd zijn hiervoor aantoonbaar deskundig.

Duur training

2 separate dagdelen

Programma

Theorie
 • Wat is een arbeidsmiddel?
 • Keuren van arbeidsmiddelen; nut en noodzaak
 • Zorgplicht, verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid
 • Eisen te stellen aan de ‘keurmeester’
 • Wet en regelgeving
 • CE markering
 • Klasse indeling voor keuringen
 • Keuringen in hoofdstappen
 • Aankoop en beheer van arbeidsmiddelen
 • Opbouw checklijsten
 • Systematisch keuren
 • Visuele keuring
 • Administratieve zaken t.a.v. van keuren
 • Hoe wordt zichtbaar gemaakt dat een arbeidsmiddel gekeurd is?
 • Werken met ‘Handboek arbeidsmiddelen’
 • Keuringsintervallen
Praktijk tussen de dagdelen door als huiswerkopdracht
 • Oefenen in het keuren van ladders, trappen, steigeronderdelen, leuningdragers end. met behulp van keuringslijsten.
Bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer een Certificaat als bewijs van deelname.

Voor wie?

Medewerkers die belast worden met de keuring van arbeidsmiddelen die behoren tot klasse 0 en 1. Dat is zo'n beetje alle bekende klimmaterieel.

Investering

€ 95,- Deze bedragen zijn exclusief BTW.

Vragen?

Heb je nog vragen over deze training? Bel ons op (079) 36 85 800 of mail via info@bouwradius.nl.
€ 95,-
per persoon