Wanneer wil je gaan?

Deze training wordt binnenkort weer gepland,
voor meer informatie kunt u bellen naar 079 36 85 800

Condensatie, geluid en koudebruggen

On-line Klassikaal

On-line
De training wordt on-line live klassikaal met beeld en geluid gegeven door een trainer in een kleine groep. Het is zeer interactief en bestaat uit opdrachten, zowel tijdens de training als tussen de dagdelen.Toch liever in een fysieke klas, kijk dan hier voor de reguliere versie van deze training.

Intro

Het Bouwbesluit stelt eisen aan de energiezuinigheid van nieuwe woningen en utiliteitsgebouwen. De belangrijkste eis daarvoor is de Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC). De eisen aan de energieprestatie van gebouwen zullen in de toekomst worden aangescherpt. De EPC zal daarom plaatsmaken voor de wettelijke eisen Bijna Energie neutrale Gebouwen (BENG). Met ingang van 1 januari 2021 geldt dat alle vergunningaanvragen moeten voldoen aan de eisen voor bijna energie neutrale gebouwen (BENG). Dit betekent dat in de dagelijkse bouwpraktijk zeer nauwkeurig gewerkt moet worden om deze aangescherpte eisen te kunnen realiseren. Kleine wijzigingen in het ontwerp of de uitvoering kunnen grote consequenties hebben.

Wat leer je?

In deze training maak je kennis met praktische problemen die zich kunnen voordoen bij het thermisch isoleren van woningen en utiliteitsgebouwen. De nadruk ligt op een betere kennis van isolatietechnieken, isolatiematerialen en de juiste wijze van verwerken. De samenhang tussen dampdoorlaatbaarheid, temperatuur, condensatie, vocht en de gevolgen hiervan voor de constructie krijgen de nodige aandacht.

Duur training

2 separate dagdelen. De training wordt live online gegeven in een klas met 12 deelnemers. Zie planning voor de data.

Programma

Inhoud
  • Bouwfysica
  • Isolatiematerialen
  • Noodzaak van isoleren
  • Isoleren van gevels
  • Isoleren van daken
  • Isoleren van funderingen en kruipruimten
Bij voldoende resultaat ontvang je een Certificaat als bewijs van deelname.

Voor wie?

Medewerkers die met enige regelmaat direct of indirect te maken hebben met het isoleren van de meest voorkomende constructie.

Investering

€ 95,- Deze bedragen zijn exclusief BTW.

Vragen?

Heb je nog vragen over deze training? Bel ons op (079) 36 85 800 of mail via info@bouwradius.nl.
€ 95,-
per persoon