BHV & Johari!

Hebben zij niet ook een relatie?

 

Wie is er niet mee bekend? Het Johari-venster. De open ruimte, verborgen ruimte, blinde vlek en het onbekende gebied.

We communiceren graag in de open ruimte, we zwijgen liever over onze verborgen ruimte en die blinde vlek….laten we het daar maar niet over hebben.

Dit betreft allemaal tastbaar gedrag en de mate van onderlinge communicatie; vaak afhankelijk van de gewichtigheid van het kwadrant waar het betrekking op heeft.

 

Het verborgen gebied is echter een volledige onbekende en komt in de meeste gevallen pas naar boven in een stressvolle situatie. Wanneer dit op het werk voorkomt, bijvoorbeeld in de vorm van een calamiteit, is het voor jouzelf en jouw omgeving de vraag hoe je hierop reageert. Onderneem je direct actie, of ‘bevries’ je door de situatie die plotseling ontstaat.

Het draait hierbij als het ware om je ‘oerinstinct’ dat zit verweven in jouw persoon en zich alleen in dit soort situaties laat zien.

 

In een voorgaande blog hebben wij reeds geschreven over het belang van de preventiemedewerker. De preventiemedewerker dient zorg te dragen voor een goed uitgewerkt plan van aanpak ter voorkoming van een calamiteit. Dit plan is voor iedere organisatie al een zeer belangrijk document, aangezien het reeds een beschrijving geeft van locaties of situaties waar het gevaar van een calamiteit in hogere mate en met mogelijk ernstige gevolgen aanwezig is.

 

Een plan van aanpak geeft richting en noodzaak tot het bedenken van de diverse scenario’s die zich in het geval van een calamiteit zouden kunnen voordoen.

Stel dat je dan niet voldoende mensen goed getraind hebt om adequaat te reageren op deze scenario’s kunnen de gevolgen niet te overzien zijn. Niet alleen voor het slachtoffer, maar mogelijk ook voor de betrokken medewerkers die in ‘het diepe’ worden gegooid. Want vanuit je functie wel moeten, maar wellicht ‘gewoonweg’ niet kunnen, omdat jouw boordcomputer de verkeerde signalen stuurt, is tevens een enorme psychische aanslag op jouw mentale weerbaarheid. Niets is erger dan het gevoel hebben dat je zichtbaar hebt gefaald. Naar jezelf, je collega’s en het mogelijke slachtoffer.

 

Wanneer het iemand niet lukt, is het erg fijn als er anderen zijn die wel kunnen acteren in het moment. Dit is niet afhankelijk van het intelligentieniveau of functieprofiel, maar afhankelijk van de mens, die door opleiding de juiste vaardigheden heeft verworven om ook goed te kunnen handelen bij de betreffende calamiteit.

 

Gok vanuit een ‘moetje door wetgeving’ niet op één medewerker, maar verspreid deze mogelijke grote verantwoordelijkheid over meerdere medewerkers met verschillende profielen. Probeer in te schatten wie de doeners zijn in de organisatie als het aankomt op situationeel ingrijpen en handelen. Bescherm niet alleen mogelijke slachtoffers van een calamiteit, maar ook je eigen, veel zeer betrokken, medewerkers. BHV is niet alleen medewerkers vaardig maken op het gebied van BHV en voldoen aan gestelde wetgeving. Het betreft vooral ook praten met deze medewerkers en samen een fundament leggen dat er op het juiste moment juist gehandeld wordt.